Henk Oonk

CV

CV ( uitgebreid) Dr. G.H. (Henk) Oonk, Nederlandse versie, versie 2011

G.H.( Henk) Oonk is geboren in 1941 in Wieringerwaard ( Nederland). Na afronding van zijn lerarenopleiding heeft hij 5 jaar in het basisonderwijs gewerkt en 4 jaar in het voortgezet onderwijs.
In 1975 werd hij directeur van het Centrum voor Europese Vorming in het Nederlandse Onderwijs ( CEVNO). In deze periode schreef hij een aantal publicaties over de Europese dimensie in het Nederlandse onderwijs en richtte samen met een Duitse en Engelse collega het European Curriculum Network( ECN) op. Nadat het CEVNO was omgevormd tot het Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs werd Oonk in 1990 directeur van deze stichting.

Van 1990 tot 2006 heeft hij samen met vele collega’s het Europees Platform ontwikkeld en uitgebouwd. Hij was een van de initiatiefnemers van de Eurokisgroep, een groep van voorhoedescholen in het voortgezet onderwijs en mede-initiatiefnemer van het Elosproject, dat tot doel heeft de Europese en Internationale Oriëntatie( EIO) in scholen te bevorderen en het Certilingua project.

Hij behaalde in 1987 zijn doctoraal pedagogiek aan de Universiteit van Groningen. In 1999 begon Oonk zijn promotieonderzoek naar de betekenis en resultaten van internationalisering in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het proefschrift werd in 2004 gepubliceerd onder de titel: “De Europese integratie als bron van onderwijsinnovatie, een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland”; promotor was Prof. Jaap Dronkers. Oonk heeft in dit proefschrift onder meer het EIO-concept ontwikkeld ( EIO: Europese en Internationale Oriëntatie). Hij was van 2005-2008 voorzitter van het Elos Scientific Committee ‘Common Framework for Europe Competence’(CFEC). In 2006 en 2007 heeft hij op verzoek van de minister van OCW Nederland vertegenwoordigd in het Certilingua Steering Committee.

Hij heeft van 2006-2009  leiding gegeven aan de Opleiding Coördinator Internationalisering en heeft verschillende jaren als expert deel uitgemaakt van het visitatieteam Tweetalig onderwijs van het Europees Platform.
Oonk was vanaf 2006 tot 2012 part-time onderzoeker ‘Onderwijs en Europa’ aan het Onderwijsresearchinstituut GION van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakte deel uit van het GION-onderzoeksteam van de International Civics and Citizenship Education Study ( ICCS) van het IEA. Hij heeft in 2007/2008 deel uitgemaakt van het GION-onderzoeksteam naar de effecten van internationalisering op de Elosscholen en ondersteunde in 2009 enkele kleinschalige EIO-onderzoeken in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ook was hij lid van het onderzoeksteam “EIO in het Tto” in de jaren 2009/2010.

In 2009 is Oonk gestart met het adviesbureau Helios Onderwijs en Europa. Via Helios zijn en worden adviezen gegeven aan scholen en projecten inzake onderzoek en ontwikkeling op het terrein van onderwijs en Europa.

Henk Oonk is in 2012 parttime researcher geworden aan het ‘ Institut für Politische Wissenschaft- AGORA Politische Bildung’  van de Leibniz Universität Hannover (LUH). In die functie heeft hij gedurende 2012 een FP7 voorstel gecoördineerd ten behoeve van 7 Universiteiten uit Duitsland, Engeland, Spanje, Griekenland, Noorwegen, Nederland en Kroatië.