Henk Oonk

Eind 2016 is verschenen:


DE KLASSIEK MODERNE SCHOOL
onderwijzen en leren in de 21e eeuw
Auteur: Henk Oonk en anderen

De kern van dit boek wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia voortsukkelende onderwijsvernieuwing en anderzijds door verbeteringen voor te stellen aan de hand van een eenvoudig klassiek 'format': de pedagogische driehoek. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders van alle typen onderwijs, onderwijsbestuurders en experts, maar ook voor ouders van schoolgaande kinderen die inzicht kunnen krijgen in onderwijsproblemen waar zij mee worstelen.

De kritische opmerkingen over de onderwijsvernieuwing in het algemeen en over het competentiegerichte onderwijs en het nieuwe leren in het bijzonder, concentreren zich op drie aspecten. Ten eerste de overdreven aandacht voor de zelfontplooiing van de leerlingen, ten tweede de rol van begeleider en coach die de leraar in deze opvatting moet spelen en ten slotte het negeren van het belang van de leerstof. Deze en andere kritische opmerkingen worden gevoed door resultaten van wetenschappelijk onderzoek en via verschillende invalshoeken en commentaren vanuit kranten en tijdschriften toegelicht. Het in 2016 verschenen advies van het Platform Onderwijs 2032 (Commissie Schnabel) heeft opnieuw bevestigd dat men in invloedrijke onderwijskringen dit type vernieuwingen nog steeds hoog in het vaandel heeft staan.

In dit boek wordt een heel andere onderwijsopvatting naar voren gebracht. Goed onderwijs dient twee belangen: het belang van de nieuwe generatie van opgroeiende jongeren aan de ene kant en aan de andere kant dat van de cultuur van de samenleving, die via onderwijs wordt gecontinueerd en waar nodig vernieuwd. Een goede leraar inspireert de leerlingen, brengt ze verder en stimuleert de zelfwerkzaamheid en geeft ook goede instructies. De betekenis van interessante leerstof wordt via allerlei aansprekende voorbeelden toegelicht.

Verder kan de lezer genieten van bijdragen van leraren en schoolleiders met intrigerende titels als ‘ Het laatste eiland’ (Ralph Maartens) en ‘De lege school van het nieuwe leren’(Hans van der Heijde) en interessante artikelen van Anneke de Vries, Nico de Jong, Elfred Bakker en een bijdrage van Frits van Oostrom over de leraar als bron van kennis die zijn leerling/student moet inspireren. Columns van Aleid Truijens, Leo Prick, Rob Voorwinden, Sylvia Witteman, Ton van Haperen en Lachesis illustreren de pedagogische ideeën in dit boek. Voorbeelden worden uitgewerkt bij moderne inhouden aan de hand van Europese en internationale oriëntatie (EIO). Paul Scheffer spreekt over het vitale Europa dat we opnieuw onder woorden moeten brengen, ook in het onderwijs. Wolter Blankert sluit het geheel af met een prikkelende beschouwing onder de titel: ‘Onbegrensd maakt onbemind’.

Voor verdere informatie en reacties: Henk Oonk: heliosonderwijs@hetnet.nl

Voor bestellingen, zie het bijgaande bestelformulier.