Henk Oonk

Advies en begeleiding bij verbeteren internationalisering en kwaliteit EIO

Sinds 2012 wordt vanuit Helios Onderwijs en Europa een aantal scholen geadviseerd met het oog op de verbetering van EIO en het zoeken naar nieuwe vormen van internationalisering binnen Tto, Elos of binnen het curriculum van reguliere scholen. Deze advisering kent verschillende varianten:

  • Een Oriënterend overleg op school waarbij Dr. Henk Oonk adviezen geeft hoe de verbetering van EIO in onderbouw en/of bovenbouw aan te pakken. 
  • Het kan bij zo’n eenmalig overleg blijven, maar het kan ook leiden tot een vervolggesprek of tot verzoek om een schriftelijk advies.
  • De ondersteuning van het hele traject  ‘ Kwaliteitsverbetering EIO’ in onderbouw en eventueel bovenbouw.
  • Advisering over nieuwe vormen van internationalisering op reguliere en scholen voor Tto en Elos, bijv. hoe de bovenbouw Tto meer aantrekkelijk te maken voor leerlingen.
  • Het geven van inleidingen en workshops

In de periode 2012-2016 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met : Koningin Wilhelmina College Culemborg, Varendonck College Asten, Dalton College Den Haag en Visser ’t Hooft Lyceum Leiden.

In diezelfde periode zijn EIO-leerplannen ontwikkeld met: Carmel College Emmen, Cals College Nieuwegein, Canisius College Tubbergen en Pius X College Almelo.

Voorts zijn bijdragen geleverd aan een conferentie van de Esprit Scholen Amsterdam en de SIO-conferentie over internationalisering in het Nederlandse onderwijs in Den Haag.

Mail voor verdere informatie naar:heliosonderwijs@hetnet.nl