Henk Oonk

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Oonk G.H. (Henk). Startdossier Internationaliseringsagenda voor het onderwijs 2015-2020 (2015) In opdracht van de Onderwijsraad, ten behoeve van het Advies ‘Internationaliseren met ambitie’(2016). Startdossier en Advies zijn te downloaden van de website van de Onderwijsraad.

Oonk, G.H. (Henk), Kontogiannopoulou, G., Lange, D & Y. Papadiamantaki (Eds.), 2014). Young Europeans in an era of crises: citizenship education in a new perspective? Bielefeld, Germany: Journal of Social Science Education, 2014, no 3, sowi-online e.V. Contributions from the Universities of Madrid, Rijeka, Cyprus, Stavanger, Groningen, Lugano, Hannover, Sydney, Corinth, Leuven and Trento.

Oonk, G.H. (Henk) (2014). The European cooperation is facing new challenges- some impact on citizenship education in the Netherlands. In: Oonk, G.H., Kontogiannopoulou, G., Lange, D & Y. Papadiamantaki (Eds.), 2014). Young Europeans in an era of crises: citizenship education in a new perspective? ( pp. 73-82). Bielefeld, Germany: Journal of Social Science Education, 2014, no 3, sowi-online e.V

Maslowski, R.,van der Werf, M.C.P., Oonk, G.H. (Henk), Naayer, H.M. & M.M. Isac ( 2012) Burgerschapscompetenties van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs; eindrapport van de International Civic and Citizenship Education Study ( ICCS) in Nederland. Groningen, Nederland: GION, Rijksuniversiteit Groningen. [Citizenship competences of pupils in lower secondary schools; Final Report International Civic and Citizenship Education Study-ICCS- in The Netherlands]. Groningen, The Netherlands: University of Groningen.]

Naayer, H., Maslowski, R., Oonk, G.H. (Henk), Werf van der, M. P.C. ( 2011). Een Europese en Internationale Oriëntatie in het tweetalig voortgezet onderwijs. [ A European and International Orientation in bilingual secondary education]. Groningen, The Netherlands: University of Groningen.

Henk Oonk, Greetje van der Werf & Ralf Maslowski( Eds.) ( 2011). Internationalisation of secondary education in Europe, a European and International Orientation in schools; policies, theories and research. Charlotte, NC, USA: Information Age Publishing Inc; in cooperation with GION, Institute for Educational Research, University of Groningen ( The Netherlands).

Maslowski, R., Naayer, H., Oonk, G.H.( Henk), Werf van der, M. P.C. ( 2009). Effecten van internationalisering in het voortgezet onderwijs- een analyse van de implementatie en effecten van Europese en internationale oriëntatie.[ Effects of internationalisation in secondary education in the Netherlands– an analysis of the implementation and effects of European and International Orientation]. Groningen, The Netherlands: University of Groningen.

Oonk, G.H. (Henk) (2006). Internationalisering in het basis-en voortgezet onderwijs- een theoretische exploratie van het beleid, implementatie, effecten en onderzoek-. Alkmaar: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Oonk, G. H. (Henk) (2004). De Europese integratie als bron van onderwijsinnovatie- een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland. Alkmaar, Nederland: Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs. [European integration as a source of innovation in education: A study of the meaning of internationalisation and its results in secondary education in The Netherlands]Overige publicaties, artikelen, interviews.

Oonk, G.H. (Henk) (2014). The European cooperation is facing new challenges-some impact on citizenship education in the Netherlands. In: Oonk, G.H.(Henk), Kontogiannopoulou-Polydorides, G., Lange, D. & Y. Papadiamantaki (Eds.). Young Europeans in an era of crisis: Citizenship education in a new perspective. Journal of Social Science Education, Volume 13, Number 3, Fall 2014. Sowi-online

Interview met Henk Oonk (2014). Idealisme vormde onze drijfveer. In: Koster, A & L. van Putten. Passie voor tweetalig onderwijs: een geschiedenis van 25 jaar succesvol onderwijs vernieuwen. Haarlem: Europees Platform

Blankert, W. & H. Oonk (2009). European and International Orientation: Teacher guide for secondary education. Haarlem, The Netherlands: European Platform

Oonk, G.H. (Henk), 2009). Internationalisering als drijvende kracht van het vreemdetalenonderwijs. In: Graaff, R. de & D. Tuin (red.) (2009). De Toekomst van het Talenonderwijs: Nodig ? Anders ? Beter? Utrecht/Enschede: IVLOS, Universiteit Utrecht; NAB-MVT.

Oonk, Henk (2007). Europa als leeromgeving voor vreemde talen. In: Levende Talen tijdschrift, achtste jaargang, nummer 1, maart 2007. Vereniging van Leraren in Levende Talen.